سرخط
معاون قضایی دادگستری فارس با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از سوانح رانندگی گفت: علاوه بر ایجاد مجتمع تخصصی رسیدگی به پرونده‌های جرائم تخلفات رانندگی و شعب ویژه شورای حل اختلاف به‌منظور پیشگیری از تصادفات رانندگی طرح پیشگیری از سوانح ترافیکی مشتمل بر ۱۳۰ وظیفه برای ۱۷ دستگاه تعیین و به تصویب رسیده است.