سرخط
20 دی ماه سال گذشته، در جریان وقوع جنایتی خونین در روستای نصرآباد ایرانشهر مبنی بر قتل عام 8 نفر در این شهرستان پرونده در دستور کار دادستانی، پلیس و نهادهای مسئول قرار گرفت و رای پرونده مبنی بر قصاص قاتل در دادگاه کیفری یک شهرستان صادر شد.