سرخط
مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران آمار تصادفات رانندگی در ۵ ماهه امسال را ۲۷۲ نفر اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشت.