سرخط
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در اولین جلسه کارگروه تخصصی «صیانت از حقوق عامه» بر صیانت از حقوق عامه تأکید کرد.