سرخط
اولین واکنش اسحاق جهانگیری به بازداشت برادرش نوشت: قابل پیش بینی بود و باید صبر کرد.