سرخط
کاهش 33 هزار میلیارد تومانی نفوذ صندوق‌های بورسی در بانک‌ها؛ از مصوبه تا اجرا +جدول کاهش 33 هزار میلیارد تومانی نفوذ صندوق‌های بورسی در بانک‌ها؛ از مصوبه تا اجرا +جدول بررسی ترکیب دارایی 19 صندوق بزرگ سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نشان می‌دهد که در مجموع این صندوق‌ها 33 هزار و 447 میلیارد تومان مازاد سپرده بانکی دارند و باید این منابع را به دارایی‌های دیگر مانند اوراق بدهی و مشارکت تبدیل کنند، اما باید دید این مصوبه تا چه حد جامه عمل می‌پوشد؟ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز چهارشنبه در سه ابلاغیه حدود سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (بانک‌ها، خرید اوراق و خرید سهام) را تعیین کرد. طبق این ابلاغیه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت حداکثر می‌توانند 50 درصد دارایی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری (مدت‌دار) کنند. همچنین سقف سرمایه‌گذاری در بخش خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق مشارکت و اوراق اسناد خزانه اسلامی) حداقل 30 درصد است. به گزارش فارس، حجم کل دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت حدود 134 هزار میلیارد تومان است که از این رقم، 126 هزار میلیارد تومان آن متعلق به 19 صندوق است. بررسی ترکیب دارایی این 19 صندوق نشان می‌دهد که 70.2 درصد (88 هزار و 656 میلیارد تومان) از دارایی این 19 صندوق سپرده بانکی است. در صورتی که همین نسبت را برای سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در نظر بگیریم، در مجموع حدود 95 هزار میلیارد تومان از دارایی این صندوق‌ها سپرده بانکی است. با ابلاغیه سازمان بورس، این 19 صندوق باید سهم سپرده بانکی را از کل دارایی خود به 50 درصد کاهش دهند. از مجموع این 19 صندوق، 2 صندوق به دلیل رعایت این نسبت نیازی به اصلاح این ترکیب دارایی ندارند.  اما از مجموع 19 صندوق، 17 صندوق باید 33 هزار و 447 میلیارد تومان از دارایی‌های خود را که سپرده بانکی است، به سایر دارایی‌ها، به‌ویژه‌ اوراق بهادار با درآمد ثابت تبدیل کنند. بنابراین، در مهلت یک ساله‌ای که سازمان بورس تعیین کرده، 33 هزار و 447 میلیارد تومان از قالب سپرده مدت‌دار باید به سپرده جاری تغییر کند.  از طرف دیگر صندوق‌هایی مانند «اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان» و «اندوخته ملت» می‌توانند سهم سپرده بانکی را در ترکیب دارایی‌های خود افزایش دهند. * ارقام به میلیارد تومان نام صندوق ارزش دارایی سهم سپرده بانکی از کل دارایی درصد/ ارزش مازاد سپرده مشترک آتیه نوین 9 هزار و 638 70.7 درصد 6 هزار و 814 1995 لوتوس پارسیان 13 هزار و 656 73.6 درصد 10 هزار و 50 5778 گنجینه زرین شهر 26 هزار و 463 80.1 درصد 21 هزار و 196 7964 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان 3 هزار و 823 63.2 درصد 2 هزار و 416 804 با درآمد ثابت یکم 6 هزار و 259 87.8 5 هزار و 495 2365 صندوق (بانک ایران زمین) هزار و 171 70.6 826 345 ره آورد آباد مسکن 15 هزار و 20 76.6 11 هزار و 505 3995 یکم کارگزاری بانک کشاورزی 18 هزار و 782 81 15 هزار و 213 5822 آرمان کارآفرین هزار و 113 54.6 607 50 ارزش آفرینان دی 3 هزار و 745 87.9 3291 1418 اندوخته ملت 592 21.9 129 0 بانک گردشگری (صندوق) 1528 77.07 1176 412 سرمایه‌گذاری اوج ملت 1640 52.6 862 42 گسترش فردای ایرانیان 4 هزار و 742 57.3 2717 346 اندوخته پایدار سپهر 2589 82.5 2135 840 اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 25 هزار و 2 0.9 225 0 توسعه تعاون صبا 2285 81.4 1860 717 مشترک اندیشه فردا 1448 88.3 1278 554 انتهای پیام/م