سرخط
علیرغم امضاء قراردادهایی به ارزش سه میلیارد دلار میان عربستان و روسیه، پادشاه سعودی بازهم نتوانست به اهداف اصلی خود در این سفر برسد.