سرخط
مسعودی فر از اجرای آزمایشی سیستم جامع ثبت مصدومیت‌های ترافیکی با هدف پیشگیری از حوادث رانندگی خبر داد.