سرخط
عصر اعتبار- بانک مرکزی در نشست توسعه اشتغال فراگیر متعهد شده است تا 20 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها را در اختیار طرح ملی توسعه اشتغال روستایی قرار دهد که به گفته وزیر کار نیمی از آن ابلاغ شده است.