سرخط
هافبک دفاعی پرسپولیس نیز در جریان تمرین امروز دچار مصدومیت از ناحیه مچ پا شد که زیر نظر کادرپزشکی شرایط بازگشت به ادامه تمرین را به دست آورد.