سرخط
تیم تحت‌هدایت عبدالله ویسی در دیداری تدارکاتی موفق به شکست فرهنگ رامهرمز شد.