سرخط
تصویری از حضور شهید محسن حججی در مراسم شهید مدافع حرم مسلم خیزاب است.