سرخط
عزت الله ضرغامی آگهی گم شدن یک سگ را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.