سرخط
تصاوری از مجسمه های غول آسای جالب را که از کاه ساخته شده‌اند را مشاهده می‌کنید.