سرخط
بر اساس گزارشی که یک منبع فرانسوی منتشر کرده است، هواوی میت 10 ممکن است قیمتی معادل آیفون X داشته باشد.