سرخط
تهوع یا استفراغ، اسهال، تعریق شدید، درد شکمی، بیهوش شدن یا تغییر سطح هوشیاری، تشنج و مشکلات تنفسی از جمله علائم مسمومیت به شمار می‌روند.