سرخط
خبرگزاری هرانا – یک زندانی که از سه ماه قبل در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر زاهدان نگهداری می شد در حالی که آثار شکنجه بر بدن او مشهود . . . نوشته انتقال زندانی شکنجه شده به زندان زاهدان؛ ابزار شکنجه ای به نام تخت معجزه اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.