سرخط
ماهنامه خط صلح – اصل ٢٣ قانون اساسی ایران تفتیش عقیده را ممنوع کرده است و اصل ٢۴ همین قانون می‌گوید نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالبی که مخل . . . نوشته سرکوب عرفان حلقه؛ جلوه ای از نقض آزادی بیان و عقیده در ایران/ شاهد علوی اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.