سرخط
برخورد یک قطار با یک دستگاه اتوبوس در فاصله ۱۱۰ کیلومتری از مسکو واقع در منطقه «ولادیمیر» روسیه، منجر به کشته شدن ۱۹ مسافر شد.