سرخط
یک متخصص طب سنتی راهکارهایی را برای جلوگیری از سرماخوردگی ارائه کرد.