سرخط
سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، به تشریح گزارش نذرخون عزاداران حسینی در تاسوعا و عاشورا پرداخت.