سرخط
در میان هزاران خیابان و کوچه در سراسر جهان، خیابانی در شهر روتلینگن آلمان، عنوان باریک‌ترین خیابان جهان را از آن خود کرده است؛ کوچه‌ای باریک که به طور میانگین 40 سانتی‌متر عرض دارد و در برخی قسمت‌ها این عدد به 31 سانتی‌متر می‌رسد!