سرخط
از همه هواداران تیم استقلال می خواهم از تیم محبوب شان حمایت کنند چون در سایه این حمایت هاست که استقلال می تواند به جلو برود برای همین هواداران نتایج خوب بگیرد. کمی صبورتر باشند چون ما هم به همان اندازه نگران نتایج تیم استقلال هستیم.