سرخط
آنچه در این گزارش می‌بینید منتخبی از عکس‌های مسابقه فتومیکروگرافی جهان کوچک شرکت نیکون در سال 2017 است.