سرخط
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: تحقق یک امنیت پایدار، مرهون تلاش گسترده، هماهنگی، همفکری و از خود گذشتگی است که در کشور ما با وجود یک نیروی با ایمان و با اراده، این امنیت رقم خورده است.