سرخط
کارشناسان سازمان ملل از مقامات میانمار خواستند تا بلافاصله خشونت را متوقف و به سرعت پرونده‌های خشونت علیه زنان و کودکان را بررسی و جنایتکاران را محاکمه کنند.