سرخط
مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید زندان رجایی شهر برگزار شد.