سرخط
برخی معتقدند دانش‌آموزان پس از 12 سال تحصیل مستمر با حجم انبوهی از مطالب روبه‌رو می‌شوند که بسیاری از آنها هیچ کاربردی در زندگی ندارند و شاید همین دلیل بود که باعث شد رئیس‌جمهور در اول مهر، زبان به انتقاد از کتاب‌های درسی بگشاید.