سرخط
کاپیتان تیم ملی تصمیم دارد تا بعد از پایان اردوی تیم ملی پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشد.