سرخط
وزیر رفاه گفت: از دهه 40 تاکنون سیاستگذاری توسعه روستایی را داشته‌ایم اما اکنون با وجود جمعیت 28 میلیونی آنها هنوز مشکلاتشان پابرجا است.