سرخط
غلامرضا طاهری مستشار دادگاه تجدید نظر استان گلستان در برنامه امروز (شنبه 15 مهر) سیمای قانون به پرسش‌های تلفنی و پیامکی مردم در این باره پاسخ می‌دهد.