سرخط
رئیس فدراسیون فوتبال در نشست مطبوعاتی خود در رابطه با عدم حضور مسعود شجاعی در تیم می گوید کسی به ما نگفت که این بازیکن باید حذف شود.