سرخط
اشپیگل آنلاین: رییس جمهوری ایران پاسخ ترامپ را داد