سرخط
اپل امکان دانگیرد و بازگشت به آی و اس 10 و نسخه های قدیمی تر را غیر ممکن کرد.