سرخط
سردار آزمون مهاجم ملی پوش کشورمان به این شکل تمرین تیم ملی فوتبال را تماشا کرد.