سرخط
نه چاوشی آمد نه یگانه؛ حامد هاکان غریبانه تشییع شداجازه دفن این #خواننده در قطعه هنرمندان به علت مجوز نداشتن داده نشد مسئولان و اهالی موسیقی در تشییع این خواننده حضور کمرنگی داشتند