سرخط
اواخر قرن نوزدهم،دستگاه شگفت انگیزی که تلفن نامیده می‌شد اختراع شد،اما مفهوم ساده کابل‌های تلفن زیرزمینی هنوز به ذهن مهندسی نرسیده بود.