سرخط
صاحب کافه ای در تایوان کاپوچینوهایی با اشکال حشرات موذی تحویل مشتریان خود می دهد.