سرخط
پلنگی که با ورود به بزرگ‌ترین کارخانه خودروسازی هند، این مرکز تولیدی را به تعطیلی کشانده بود سرانجام پس از 36 ساعت سرگردانی و تلاش 200 نیروی پلیس از کارخانه بیرون برده و در حیات وحش رها شد/AFP