سرخط
علی عسکری رئیس سازمان صدا وسیما همراه با نوه هايش در راهپیمایی اربعین را ببینید.