سرخط
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد جرائم در حاشیه شهر‌ها انجام می‌شود گفت: نحوه توانمند سازی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه از روستاها، مقابله با ساخت و ساز‌های بی‌رویه و نحوه ارائه خدمت به حاشیه شهر چالش عمده در سامان‌دهی حاشیه نشینی شهر‌ها است.