سرخط
«قهرمانان کوچک» به مرز ۲ میلیارد رسید «قهرمانان کوچک» به مرز ۲ میلیارد رسید سینماهای کشور از صبح امروز پس از تعطیلات اربعین کار خود را آغاز کردند. به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس، پس از تعطیلات سینما ها به مناسبت اربعین حسینی امروز سینماهای کشور آغاز به کار کردند. به همین مناسبت دفاتر پخش امار دقیقی از فروش فیلم ها نداشتند و فروش بر اساس سیستم مکانیزه اعلام می شود. فروش فیلم سینمایی "خفه گی" به مبلغ 2میلیارد و 860 میلیون و 365 هزار تومان رسید . فیلم سینمایی "زرد" به فروش 4 میلیارد و 170 میلیون و 260 هزار تومان رسید . فیلم سینمایی "خالتور"به فروش 584میلیون و 461 هزار تومان رسید . فیلم سینمایی "خانه دختر" به فروش 2 میلیارد و 338 میلیون و 849 هزار تومان رسید . فیلم " قهرمانان کوچک " به فروش 1 میلیارد و 756 میلیون و 604 هزا تومان رسید. فیلم "ملی و راه های نرفته اش" به فروش 1 میلیاردو 783 میلیون و 173 هزار تومان رسید . فیلم سینمایی " ایتالیا ایتالیا" به فروش 1 میلیارد و 179 میلیون و 719 هزار تومان رسید . فیلم سینمایی " حقه باز دم دراز" به فروش 278 میلیون و 800 هزار تومان رسید . فیلم سینمایی "شنل" به فروش 178 میلیون و 541 هزارتومان رسید. فیلم سینمایی "غیر مجاز" به فروش 60 میلیون و 295 هزار تومان رسید . فیلم سینمایی " آزاد به قید شرط" به فروش 154 میلیون و 633 هزارتومان رسید . انتهای پیام/