سرخط
برای کاهش آسیب رفتارهای پرخطر و پر کردن اوقات فراغت مددجویان 140 مددجوی ملایری موفق به اخذ گواهینامه فنی و حرفه‌ای شدند.