سرخط
رسانه‌های محلی لبنان خبر داده‌اند که میشل عون، رییس جمهور لبنان از وضعیت سعد حریری نخست وزیر این کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار بازگشت او کشور شده است.