سرخط
پس از صحبت هایی که علی کریمی در یکی از برنامه تلویزیونی به زبان آورد فدراسیون فوتبال با تهیه بیانیه ای به این ملی پوش سابق پاسخ داد.