سرخط
کارشناس مسائل بین الملل گفت: استعفای در حصر سعد حریری بیشتر از هر چیزی فضاحت و شکست برای عربستان است زیرا وی پشتیبان آل سعود در لبنان بوده است.