سرخط
مختار سائقی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت.