سرخط
حضور خودروی گرانقیمت مازراتی گرن کابریو در خیابانهای تهران را مشاهده می کنید.