سرخط
رییس دادگستری شهرستان جاسک بر اثر سانحه رانندگی، ساعتی پیش در گذشت.