سرخط
شقایق فراهانی این تصاویر را در اینستاگرامش منتشر کرد.